Warta Demografi

Warta Demografi (WD) adalah majalah ilmiah yang diterbitkan tiga bulanan. Warta Demografi menyebarluaskan pemikiran demografi dan hasil penelitian, pelatihan, seminar dan gagasan orisinil yang segar dan kritis mengenai masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan demografi.

Terbitan Warta Demografi Tahun 2006 :

Terbitan Warta Demografi Tahun 2007 :

Terbitan Warta Demografi Tahun 2008 :

Terbitan Warta Demografi Tahun 2009 :

Terbitan Warta Demografi Tahun 2010 :

Terbitan Warta Demografi Tahun 2011 :

Terbitan Warta Demografi Tahun 2012 :